Enterprise


Java is een softwareplatform waarop men applicaties kan ontwikkelen en draaien. JEE is bedoeld voor het ontwikkelen van bedrijfsbrede softwareapplicaties, maar het is ook erg geschikt voor webomgevingen. Naast Java als programmeertaal zijn er ook allerlei frameworks beschikbaar die het gebruik van Java vereenvoudigen of het ontwikkelproces versnellen. Een bekend framework is Spring. Ook Google heeft gekozen voor Java als programmeertaal voor zijn Android omgeving. Het Java-ecosysteem is erg uitgebreid en voor iedere toepassing is er wel ondersteuning denkbaar.

Meer informatie

Vertx is de tegenhanger van NodeJS maar dan voor het Java platform. Net als bij NodeJS biedt ook Vertx een standaard oplossing voor het implemeteren van webapplicaties en REST- en microservices.

Code

            
              import io.vertx.core.AbstractVerticle;

              public class Server extends AbstractVerticle {
                public void start() {
                  vertx.createHttpServer().requestHandler(req -> {
                    req.response()
                      .putHeader("content-type", "text/plain")
                      .end("Hello from Vert.x!");
                  }).listen(8080);
                }
              }
            
          
Meer informatie